Máte záujem o tento kurz?

prihláste sa teraz!

EVS

WHAT IS EVS? / ČO JE EDS?

EVS (European Voluntary Service) is an international volunteer programme funded by the European Commission. It enables all young people aged between 18 and 30 years, to experience an international volunteer service abroad. EVS proposes projects in different areas.

EDS (Európska Dobrovoľnícka Služba) je medzinárodný dobrovoľnícky program podporovaný Európskou Komisiou. EDS umožňuje všetkým mladým ľuďom, medzi 18 až 30 rokom, zažiť medzinárodnú dobrovoľnícku službu v zahraničí. EDS poskytuje projekty v rôznych oblastiach.

HOW DOES IT WORK? / AKO TO FUNGUJE?

Thanks to the intercultural dimension and its non-formal approach, EVS is a unique opportunity to come into contact with cultures different from your own and to acquire new skills and abilities useful for your personal and professional growth.

Vďaka interkultúrnemu rozmeru a neformálnych prístupov, EDS je jedinečnou príležitosťou ako prísť do kontaktu s inou kultúrou a ako nadobudnúť nové zručnosti, ktoré ti pomôžu osobnostne aj profesionálne vyrásť.

Experience the EVS / Zaži EDS!

A year of meeting new people, new cultures, habits and friends. European Voluntary Service is a year full of new experiece that can change your life!/ Jeden rok stretávania nových ľudí, kultúr, zvykov a priateľov. Európska dobrovoľnícka služba je rokom plným skúseností, ktoré zmenia tvoj život!

WHO ARE WE LOOKING FOR? / KOHO HĽADÁME?

We are looking for young enthusiastic and active people interested in becoming a circus teachers in CirKus-Kus. If you are proactive, passionate about new projects and new ideas, and most important a team player we are looking for you! Our EVS is a  person who loves to move, to teach, work with kids and do the new circus.
Hľadáme mladých nadšených a aktívnych ľudí, ktorí by jedného dňa uvažovali o trénerskej kariére v CirKus-Kus. Ak si proaktívny, zapálený pre nové projekty a myšlienky a si tímovým hráčom, hľadáme práave teba! Náš dobrovoľník je niekto, kto miluje pohyb, učenie, práacu s deťmi a nový cirkus!

WHAT IS THE AIM OF YOUR EVS? / ČO JE CIEĽOM STÁŽE?

We are sendig volunteers to foreign circus schools where they will get more experience in the field of circus training and meet different cultures. They will work as circus trainers assistants and gain skills in work with children, teaching and circus lesson management.
Dobrovoľníkov posielame do našich partnerských cirkusových škôl, kde získajú nie len skúsenosti s cirkusovým tréningom, no najmä cennú medzinárodnú skúsenosť. Budú pracovať ako asistenti cirkusových lektorov a nadobudnú skúsenosti s prácou s deťmi, učením a vedením cirkusových lekcií.


WHO ARE WE LOOKING FOR?

We are very happy that you consider to do your EVS stay at CirKus-Kus!
We are looking for motivated, active and creative young people who are interested in working with kids, youth, adults and socially disadvantaged groups. You should be interested in training people (esp. kids), circus or other related arts, in sports, education and social work. Previous experience in these fields are very welcomed. We are looking for a team member who wants to learn more about teaching and working with kids, and the new circus domain.

HOW DOES THE EVS IN CIRKUSKUS LOOK LIKE?

The volunteer will be actively involved in different project activities:

 • the easiest tasks as helping with preparation of the activities
 • more responsible tasks as assisting with the kids during workshops and courses, making the photo or video documentation.
 • we will motivate the volunteers towards realization of their own ideas. Volunteers will be motivated to invent new games for kids, promo happenings, performance or other.


MEET OUR VOLUNTEERS

IMG_9974
NINA CHABEK /AT/
Nina is our actual EVS volunteer. She is helping us with kids courses, social circus projects and she is also a great clown indeed! Nina is a juggler and a diabolist and a skilled social worker ready to help.
IMG_9978
DAMIANO TREVISI /IT/
Damiano had been our EVS bearded clown and juggling assistant during 2015/16. With his Italian colleague Matteo they´ve created an amazing show inspired by Super Mario bros. video game for their personal project .
11261672_888975254517303_3433975378880508850_n
MATTEO BARBIERI /IT/
Matteo had been our year 2015 EVS. Thanks to his remarkable voice he could earn respect of all the kindergarten kids! Matteo and Damiano have created an amazing personal EVS project, Super Mario bros.
12087832_967638546635296_5114338233063667862_o
AVRIL HOCKETT /UK/
Avril, our English native speaker had been a great helper during our social circus projects. With her compassion and motivation to help, she started a social oriented personal project focused on work with autistic kids.
10830781_10152466936232097_9202537573295943514_o
GUILLAUME LOCONTE /FR/
Guiom was the first volunteer in our history. Thanks to him we could discover all the amazing areas that Erasmus+ program offers. Guiom created an unique platform for circus artists meeting, Slovak Artists Community for his personal project.

These projects could be realized thanks to support from Erasmus+ program.

logo-erasmus-plus

Tábory

Prečo tábor CIRKÚSOK?


Denný tábor CIRKÚSOK každé leto!

ďalší termín: 16 – 20.7.2018

V dennom tábore CIRKÚSOK budeme spolu žonglovať, staneme sa akrobatmi a postavíme si pyramídy, vyskúšame si akrobaciu vo vzduchu, chodenie po lane, okúsime aj klauniádu a divadlo. Vyrobíme si vlastné “žonglovátka” alebo kostýmy a rekvizity a na záver pripravíme skvelú cirkusantskú show, kde predvedieme, čo sme sa v tábore naučili! Toto všetko, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé veci čakajú vaše ratolesti v najlepšom cirkusantskom tábore CIRKÚSOK.
Všetky aktivity sú zabezpečené skúsenými lektormi, profesionálnymi akrobatmi, žonglérmi a hercami.
Deti sú po celý čas pod dohľadom a v bezpečnom prostredí.

 • Dĺžka trvania: 5 dní (denný tábor)
 • Čas: 8:00-16:00 hod.
 • Vek: 6 -15 rokov
 • Miesto konania: Karloveské centrum kultúry (Molecova 2)
 • Cena: do 10.6 – 99€/10.-30.6 – 119€/od 1.7 – 129€

Kde sa koná tábor?

Pozrite sa, ako to na našom tábore vyzerá:

 Tábor CIRKÚSOK to je kopa zábavného pohybu, žonglovania, chodenia po lane, stavania pyramíd, klaunovania a zaujímavých workshopov. 

Hlavná lektorka:

Lektorka Helena Škovierová

Tábor je vedený profesionálnou lektorkou Helenou Škovierovou, absolventkou bábkoherectva VŠMU, ktorá má predošlé skúsenosti s prácou s deťmi a vzdušnou akrobaciou zo zahraničia (Estónsko, Nemecko, Holandsko).

Pre prihlásenie píšte na cirkus@cirkuskus.sk
KONTAKTNÁ OSOBA: 
Elena Kremnická
tel: 0918 573 097

Kontakt

Kontakty:

Erika Hantáková

predstavenia, animácie, workshopy

tel: 0917 265 189

e-mail: info@cirkuskus.sk


Elena Kremnická

pravidelné kurzy pre deti aj dospelých, tábory

tel: 0918 573 097

e-mail: cirkus@cirkuskus.sk

Fakturačné údaje:

CirKusKus, o.z.

Pečnianska 3

851 01  Bratislava

IČO: 42356652
DIČ: 2024042636
IBAN: SK7483300000002200545223
BIC: FIOZSKBAXXX

štatutárny zástupca: Helena Škovierová

O nás

WHAT IS EVS? / ČO JE EDS?

EVS (European Voluntary Service) is an international volunteer programme funded by the European Commission. It enables all young people aged between 18 and 30 years, to experience an international volunteer service abroad. EVS proposes projects in different areas.

EDS (Európska Dobrovoľnícka Služba) je medzinárodný dobrovoľnícky program podporovaný Európskou Komisiou. EDS umožňuje všetkým mladým ľuďom, medzi 18 až 30 rokom, zažiť medzinárodnú dobrovoľnícku službu v zahraničí. EDS poskytuje projekty v rôznych oblastiach.

HOW DOES IT WORK? / AKO TO FUNGUJE?

Thanks to the intercultural dimension and its non-formal approach, EVS is a unique opportunity to come into contact with cultures different from your own and to acquire new skills and abilities useful for your personal and professional growth.

Vďaka interkultúrnemu rozmeru a neformálnych prístupov, EDS je jedinečnou príležitosťou ako prísť do kontaktu s inou kultúrou a ako nadobudnúť nové zručnosti, ktoré ti pomôžu osobnostne aj profesionálne vyrásť.

Experience the EVS / Zaži EDS!

A year of meeting new people, new cultures, habits and friends. European Voluntary Service is a year full of new experiece that can change your life!/ Jeden rok stretávania nových ľudí, kultúr, zvykov a priateľov. Európska dobrovoľnícka služba je rokom plným skúseností, ktoré zmenia tvoj život!

WHO ARE WE LOOKING FOR? / KOHO HĽADÁME?

We are looking for young enthusiastic and active people interested in becoming a circus teachers in CirKus-Kus. If you are proactive, passionate about new projects and new ideas, and most important a team player we are looking for you! Our EVS is a  person who loves to move, to teach, work with kids and do the new circus.
Hľadáme mladých nadšených a aktívnych ľudí, ktorí by jedného dňa uvažovali o trénerskej kariére v CirKus-Kus. Ak si proaktívny, zapálený pre nové projekty a myšlienky a si tímovým hráčom, hľadáme práave teba! Náš dobrovoľník je niekto, kto miluje pohyb, učenie, práacu s deťmi a nový cirkus!

WHAT IS THE AIM OF YOUR EVS? / ČO JE CIEĽOM STÁŽE?

We are sendig volunteers to foreign circus schools where they will get more experience in the field of circus training and meet different cultures. They will work as circus trainers assistants and gain skills in work with children, teaching and circus lesson management.
Dobrovoľníkov posielame do našich partnerských cirkusových škôl, kde získajú nie len skúsenosti s cirkusovým tréningom, no najmä cennú medzinárodnú skúsenosť. Budú pracovať ako asistenti cirkusových lektorov a nadobudnú skúsenosti s prácou s deťmi, učením a vedením cirkusových lekcií.


WHO ARE WE LOOKING FOR?

We are very happy that you consider to do your EVS stay at CirKus-Kus!
We are looking for motivated, active and creative young people who are interested in working with kids, youth, adults and socially disadvantaged groups. You should be interested in training people (esp. kids), circus or other related arts, in sports, education and social work. Previous experience in these fields are very welcomed. We are looking for a team member who wants to learn more about teaching and working with kids, and the new circus domain.

HOW DOES THE EVS IN CIRKUSKUS LOOK LIKE?

The volunteer will be actively involved in different project activities:

 • the easiest tasks as helping with preparation of the activities
 • more responsible tasks as assisting with the kids during workshops and courses, making the photo or video documentation.
 • we will motivate the volunteers towards realization of their own ideas. Volunteers will be motivated to invent new games for kids, promo happenings, performance or other.

Čo robíme?

V CirKus-Kuse učíme zdravý pohyb, kreativitu a šikovnosť, ktoré sú dôležitými zručnosťami pre všetky deti aj dospelých. Sme totiž presvedčení, že ak budeme pravidelne pracovať na našich zručnostiach a motivácii tak vieme dosiahnuť naozaj veľké veci.
Venujeme sa gymnastike, žonglovaniu, akrobacii, balansu a divadlu, ich učeniu či predvádzaniu.
Sme prvá slovenská škola moderného cirkusu.

 • Sme prvá škola na Slovensku, ktorá začala vyučovať novocirkusové umenia pod jednou strechou: gymnastiku, akrobaciu, žonglovanie, vzdušnú akrobaciu, ekvilibristiku, klauniádu a divadlo pre deti aj dospelých.
 • Naše kurzy v Bratislave navštevuje už vyše 400 žiakov
 • Naše predstavenia videli na SR už tisícky ľudí (Kremnické Gagy 2014, Slnečný festival Senec 2015, Príbehy v Trenčíne 2016, Pohoda festival 2017…)
 • Na našich workshopoch si cirkus skúsili už tisícky detí a dospelých
 • Vybudovali sme v Bratislave platformu pre stretávanie sa, zdieľanie nápadov a inšpirácií novocirkusovej komunity, Slovak Artists Community
 • Začali sme na Slovensku prvý projekt sociálneho cirkusu, „Zručný cirkus“, zameraný na prácu so sociálne vylúčenými deťmi

Kto sme?

 

Hela
Helena Škovierová

akrobacia, klaun


Nina Chabek

lektorka, klaun


Elena Kremnická

žonglovanie, ohňová show

Andrej
Andrej Chrček

cyrwheel, slackline


David Vagó

žonglovanie, ohňová show


Lenka Švolíková

akrobacia, klaun


Erika Hantáková

ohňová a svetelná show


Soňa Kubalová

klaun, lektorka

AKO TO FUNGUJE VO SVETE

Sociálny cirkus využíva cirkusové umenia na dosiahnutie kladných výsledkov v rozvoji sociálne vylúčených detí. Vďaka tréningu deti pracujú na fyzickej zdatnosti, no tiež na osobnostnom a mentálnom rozvoji. Sociálny cirkus sa vo svete ukázal ako úspešný koncept začlenenia sociálne znevýhodnených detí do spoločnosti a dokonca ako možný prostriedok prevencie kriminality a iných socio-patologických javov.

SKILLED CIRCUS

Začali sme na Slovensku prvý projekt sociálneho cirkusu, „Zručný cirkus“, zameraný na prácu so sociálne vylúčenými deťmi. Máme za sebou pravidelný cirkusový kurz na ZŠ Plavecký Štvrtok, či spoluprácu s OZ EQUITY, OZ Úsmev ako dar, OZ Bublina a ďalšími združeniami aktívnymi v tejto oblasti. Na našich tréningoch vídame radostné tváre plné nadšenia, vôle a chute. Chceme aby takto tieto deti vnímali aj všetci ostatní.

10859641_10154912362615328_865577110_n

RÓMSKE DETI

V spolupráci z OZ EQUITY máme tú možnosť sa stretávať s kamarátmi na tábore Black&white camp v Banskej Štiavnici. Máme za sebou tiež ročný cirkusový kurz pre deti zo ZŠ Plavecký Štvrtok, kde sa s nami decká učili žonglovať, akrobaciu aj chodiť na rukách.

12094919_967662483299569_6120868666916253747_o

DETI Z DETSKÝCH DOMOVOV

Vďaka OZ Úsmev ako dar či OZ Bublina sa nám podarilo zavítať aj medzi deti z detských domovov. Spolu sme stavali pyramídy, chodili po lane či točili tanierikom. Povieme vám, také milé, šikovné a snaživé deti len tak ľahko nevidieť.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NÁHRADNÉ RODINY

Vďaka OZ Úsmev ako dar sme mali možnosť zrealizovať workshop aj pre detičky umiestnené v náhradných rodinách. Bol to skvelý zážitok a určite by sme s touto aktivitou veľmi radi pokračovali aj naďalej. Nie je nič krajšie ako vidieť šťastné deti a ich šťastných rodičov.

DSC_0110

DETI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

Náš posledný projekt je zameraný na deti, a rodiny s deťmi s mentálnym postihnutím. Plánujeme spoluprácu so špeciálnou školou pre detičky s autizmom. Veríme, že vďaka cirkusu si aj ony nájdu svoju vášeň.

ČO JE NOVÝ CIRKUS

V 70tych rokoch 20teho storočia umelci prevzali klasické pohybové umenia cirkusu, spojili ich s divadlom a tak vznikol nový cirkus. Nový cirkus je cirkus bez zvierat, môžete ho vidieť na doskách v divadle, má dej a myšlienku, rozpráva nám príbeh. Jeho známym propagátorom vo svete je slávny kanadský súbor Cirque du Soleil.

ČO ROBÍME MY?

CirKus-Kus je prvou školou nového cirkusu. U nás nenájdete žiadne zvieratá ani maringotky, trénujeme v telocvičniach a okrem cirkusových disciplín ako žonglovanie, pozemná či vzdušná akrobacia a ekvilibristika (umenie balansu) sa intenzívne venujeme fyzickej gymnastickej príprave a divadelnému umeniu.

ŽONGLOVANIE

Žonglovanie pomáha prepájať ľavú a pravú hemisféru ľudského mozgu a podporuje rast šedej mozgovej kôry. Vďaka žonglovaniu sa učíme premýšľať v súvislostiach, čím sa učenie stáva automatickým. Vidíme svoj pokrok v reálnom čase, vieme náš pokrok rozložiť na drobné a pochopiť prečo a ako sme ho dosiahli. Ak takúto analýzu a pochopenie vieme aplikovať aj na ostatné oblasti nášho života, máme vyhrané.

Žonglovanie pomáha:

 • Prepája pravú aj ľavú hemisféru a trénuje mozog
 • Rozvíja koordináciu a priestorovú orientáciu
 • Trénuje trpezlivosť
 • Trénuje jemnú motoriku a postreh
 • Pomáha rozvíjať koncepčné a kritické myslenie

POZEMNÁ AKROBACIA

Pre úspech v živote je nevyhnutné vedieť tvoriť vzťahy a byť tímovým hráčom. Naučiť sa dôverovať, naučiť sa vychádzať s ľuďmi, naučiť sa byť zodpovedným za ostatných a naučiť sa viesť ostatných. Vedieť správne komunikovať s ostatnými a pochopiť esenciu spolupráce sa môžeme naučiť aj vďaka pozemnej akrobacii.

Pozemná akrobacia tiež pomáha:

 • Podporuje prácu v tíme
 • Buduje dôveru v partnera a podporuje socializáciu v skupine
 • Pomáha budovať empatiu a vcítenie sa do iných
 • Rozvíja komunikačné zručnosti
 • Buduje vodcovské zručnosti

UMENIE BALANSU – EKVILIBRISTIKA

Náš cieľ nevieme dosiahnuť bez toho, aby sme sa naň sústredili. Dosahovanie našich cieľov je základ úspechu v živote. Vďaka umeniu Balansu vieme získať vnútornú motiváciu na zvládnutie cesty k cieľu. Učíme sa koncentrácii a sile prítomného okamžiku. Učíme sa silnej vôli tým, že prekonávame náš strach, naše možnosti a posúvame naše bariéry.

Ekvilibristika tiež pomáha:
• Vyčistiť si hlavu, lepšie sa koncentrovať a sústrediť sa
• Buduje pevnú vôľu a motiváciu
• Pracovať na trpezlivosti
• Pracovať na vizualizácii cieľa
• Spevňovať svaly stredného tela

VZDUŠNÁ AKROBACIA

Vďaka vzdušnej akrobacii trénujeme nielen svoju silu a fyzickú zdatnosť, ale aj svoju mentálnu odolnosť a budujeme fyzickú a psychickú dôveru vo svoje schopnosti. S takouto vnútornou silou sa žiadna prekážka nebude zdať nezdolateľná. Vďaka rôznym pozíciám na zemi aj vo vzduchu sa učíme pochopiť ako naše telo funguje a ako reaguje na rôzne situácie.

Vzdušná akrobacia tiež pomáha:
• Posilňuje telesnú kondíciu
• Posilňuje našu psychiku
• Buduje dôveru v seba samého a vo svoje schopnosti
• Rozvíja orientáciu v priestore
• Buduje motiváciu prekonávať strach a prekážky

DIVADLO A KLAUN

Klaun nie je iba šašo z cirkusu. Jeden z najväčších strachov, ktoré máme, je strach z vystupovania pred publikom. Máme obavy, že vyzeráme hlúpo, že povieme niečo nevhodné. Vďaka divadelným a klaunským tréningom pochopíme, že žiadny problém nie je taký vážny, ako sa zdá. Učíme sa spoznávať svoje pocity a správne ich používať. Naučíme sa byť kreatívnymi a improvizovať v nečakaných situáciách, pochopíme publikum a stratíme strach z vystupovania.

Klaunský a divadelný tréning tiež pomáha

 • Nebáť sa publika a vystupovania na verejnosti
 • Správne pracovať so svojimi pocitmi a pocitmi okolia – empatia
 • Vedieť pohotovo reagovať, vynájsť sa, byť kreatívny a improvizovať
 • Vedieť reagovať na pocity druhých a na publikum
 • Nebrať seba a život príliš vážne

Nezmeškajte žiadnu novinku. Odoberajte Newsletter!

 

To najlepšie z našej ponuky pre deti

WORKSHOPY

Vhodné pre deti aj ich rodičov

Viac informácií

Aktuálna ponuka predstavení

PREDSTAVENIA

Predstavenia s nádychom nového cirkusu pre malých aj náročných divákov

Viac informácií