Ako darovať 2% z dane (3% z dane)?

Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ

1. Do 15.02.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Žiadosť k ročnému zúčtovaniu nájdete TU.

Na strane 2, v bode VII vyznačte krížikom, že žiadate o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vo vašom Potvrdení o zaplatení dane viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – je suma, ktorú môžete poukázať v prospech CirKusKusu. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať v prípade, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľníckou činnosťou minimálne 40 hodín a máte Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícku činnosť vykonávali. Ak ste nám pomáhali počas Svetového dňa cirkusu 2022 a chceli by ste darovať 3%, kontaktujte prosím: cirkusovaskola@gmail.com pre Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

4. Do Vyhlásenia napíšte:

  • Vaše údaje
  • sumu 2% (resp. 3%), ktorá vyplýva z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia).

5. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Adresu môžete nájsť nájdete TU

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2022 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať v prospech CirKusKusu. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať v prípade, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľníckou činnosťou minimálne 40 hodín a máte Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícku činnosť vykonávali. Ak ste nám pomáhali počas Svetového dňa cirkusu 2022 a chceli by ste darovať 3%, kontaktujte prosím: cirkusovaskola@gmail.com pre Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

2. Do príslušných koloniek Vášho daňového priznania o darovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 42356652 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: CirKusKus, o.z.
Sídlo (ulica): Pečnianska
Súpisné číslo: 1198/3
PSČ: 85101
Obec: Bratislava-mestská časť Petržalka

Podpíšte políčko pri týchto údajoch.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2023 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Adresu môžete nájsť TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!


Som právnická osoba

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:

a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (ľubovoľnej organizácii, nie iba iba CirKusKusu). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.

b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (ľubovoľnej organizácii, nemusí to byť iba CirKusKus). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. Do príslušných koloniek Vášho daňového priznania o venovaní 1% alebo 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 42356652 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: CirKusKus, o.z.
Sídlo (ulica): Pečnianska
Súpisné číslo: 1198/3
PSČ: 85101
Obec: Bratislava-mestská časť Petržalka

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2023 na daňový úrad v mieste Vášho sídla. Adresu môžete nájsť TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2% z dane žiadne ďalšie tlačivá (napríklad kópie darovacích zmlúv, atď.), tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.