Rozvrh

Vyberte si z kalendára a kliknite na možnosť registrovať sa.

Prihlásiť do skupiny sa môžete aj keď už začala, alebo je obsadená. Ak je v skupine voľné miesto, zaplatíte iba alikvótnu čiastku.