KONTAKT

Elena Kremnická

kurzy, workshopy, tábory
cirkus@cirkuskus.sk
+421 918 573 097

Erika Hantáková

rezervácie predstavení a artistov
info@cirkuskus.sk
+421 917 265 189

Fakturačné údaje:

CirKusKus, o.z.
Pečnianska 3
851 01 Bratislava

IČO: 42356652
DIČ: 2024042636
Nie sme platcami DPH

Štatutárny zástupca: Helena Škovierová

Bankové spojenie:
Fio Banka
IBAN: SK74 8330 0000 0022 0054 5223