KONTAKT

Elena Kremnická

kurzy, workshopy, tábory

e-mail: cirkus@cirkuskus.sk

tel: +421 918 573 097

Od 14.11 do 19.12, Zmena kontaktnej osoby:

Suzanne Verschueren, tel: +421 919 283 215

Erika Hantáková

rezervácie predstavení a artistov

e-mail: info@cirkuskus.sk

tel: +421 917 265 189

Fakturačné údaje:

CirKusKus, o.z.
Pečnianska 3
851 01 Bratislava

IČO: 42356652
DIČ: 2024042636
Nie sme platcami DPH

Štatutárny zástupca: Helena Škovierová

Bankové spojenie:
Fio Banka
IBAN: SK74 8330 0000 0022 0054 5223