Máte záujem o tento kurz?

prihláste sa teraz!

CirKusKus

Prvá škola nového cirkusu na Slovensku

Čo robíme?

V CirKus-Kuse učíme zdravý pohyb, kreativitu a šikovnosť, ktoré sú dôležitými zručnosťami pre všetky deti aj dospelých. Sme totiž presvedčení, že ak budeme pravidelne pracovať na našich zručnostiach a motivácii tak vieme dosiahnuť naozaj veľké veci.
Venujeme sa gymnastike, žonglovaniu, akrobacii, balansu a divadlu, ich učeniu či predvádzaniu.
Sme prvá slovenská škola moderného cirkusu.

 • Sme prvá škola na Slovensku, ktorá začala vyučovať novocirkusové umenia pod jednou strechou: gymnastiku, akrobaciu, žonglovanie, vzdušnú akrobaciu, ekvilibristiku, klauniádu a divadlo pre deti aj dospelých.
 • Naše kurzy v Bratislave navštevuje už vyše 400 žiakov
 • Naše predstavenia videli na SR už tisícky ľudí (Kremnické Gagy 2014, Slnečný festival Senec 2015, Príbehy v Trenčíne 2016, Pohoda festival 2017…)
 • Na našich workshopoch si cirkus skúsili už tisícky detí a dospelých
 • Vybudovali sme v Bratislave platformu pre stretávanie sa, zdieľanie nápadov a inšpirácií novocirkusovej komunity, Slovak Artists Community
 • Začali sme na Slovensku prvý projekt sociálneho cirkusu, „Zručný cirkus“, zameraný na prácu so sociálne vylúčenými deťmi

Kto sme?

 


Helena Škovierová

štatutárny zástupca

Erika Hantáková

event manager


Elena Kremnická

kurzy a workshopy

Iva Hevesi

vzdušná akrobacia


David Vagó

žonglovanie, poi


Erik Sombathy

klaun, žonglovanie, diabolo


Kde sa vzdelávame?

Vďaka Vyšehradskému fondu sme vo februári v Bratislave absolvovali školenie pod vedením klaunky Piny Polar, spolu z poľskými, maďarskými a českými partnermi. V rámci tejto spolupráce sme sa už zúčastnili aj cirkusovej konferencie v Poľsku, nedávno základného cirkusového tréningu pre cirkusových pedagógov CATE v Budapešti a čaká nás ešte výmena skúseností s cirkosovymi lektormi v Prahe.
Tento projekt bol financovaný zo zdrojov Visegrad Standard Grant.

AKO TO FUNGUJE VO SVETE

Sociálny cirkus využíva cirkusové umenia na dosiahnutie kladných výsledkov v rozvoji sociálne vylúčených detí. Vďaka tréningu deti pracujú na fyzickej zdatnosti, no tiež na osobnostnom a mentálnom rozvoji. Sociálny cirkus sa vo svete ukázal ako úspešný koncept začlenenia sociálne znevýhodnených detí do spoločnosti a dokonca ako možný prostriedok prevencie kriminality a iných socio-patologických javov.

SKILLED CIRCUS

Začali sme na Slovensku prvý projekt sociálneho cirkusu, „Zručný cirkus“, zameraný na prácu so sociálne vylúčenými deťmi. Máme za sebou pravidelný cirkusový kurz na ZŠ Plavecký Štvrtok, či spoluprácu s OZ EQUITY, OZ Úsmev ako dar, OZ Bublina a ďalšími združeniami aktívnymi v tejto oblasti. Na našich tréningoch vídame radostné tváre plné nadšenia, vôle a chute. Chceme aby takto tieto deti vnímali aj všetci ostatní.

10859641_10154912362615328_865577110_n

RÓMSKE DETI

V spolupráci z OZ EQUITY máme tú možnosť sa stretávať s kamarátmi na tábore Black&white camp v Banskej Štiavnici. Máme za sebou tiež ročný cirkusový kurz pre deti zo ZŠ Plavecký Štvrtok, kde sa s nami decká učili žonglovať, akrobaciu aj chodiť na rukách.

12094919_967662483299569_6120868666916253747_o

DETI Z DETSKÝCH DOMOVOV

Vďaka OZ Úsmev ako dar či OZ Bublina sa nám podarilo zavítať aj medzi deti z detských domovov. Spolu sme stavali pyramídy, chodili po lane či točili tanierikom. Povieme vám, také milé, šikovné a snaživé deti len tak ľahko nevidieť.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NÁHRADNÉ RODINY

Vďaka OZ Úsmev ako dar sme mali možnosť zrealizovať workshop aj pre detičky umiestnené v náhradných rodinách. Bol to skvelý zážitok a určite by sme s touto aktivitou veľmi radi pokračovali aj naďalej. Nie je nič krajšie ako vidieť šťastné deti a ich šťastných rodičov.

DSC_0110

DETI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

Náš posledný projekt je zameraný na deti, a rodiny s deťmi s mentálnym postihnutím. Plánujeme spoluprácu so špeciálnou školou pre detičky s autizmom. Veríme, že vďaka cirkusu si aj ony nájdu svoju vášeň.

ČO JE NOVÝ CIRKUS

V 70tych rokoch 20teho storočia umelci prevzali klasické pohybové umenia cirkusu, spojili ich s divadlom a tak vznikol nový cirkus. Nový cirkus je cirkus bez zvierat, môžete ho vidieť na doskách v divadle, má dej a myšlienku, rozpráva nám príbeh. Jeho známym propagátorom vo svete je slávny kanadský súbor Cirque du Soleil.

ČO ROBÍME MY?

CirKus-Kus je prvou školou nového cirkusu. U nás nenájdete žiadne zvieratá ani maringotky, trénujeme v telocvičniach a okrem cirkusových disciplín ako žonglovanie, pozemná či vzdušná akrobacia a ekvilibristika (umenie balansu) sa intenzívne venujeme fyzickej gymnastickej príprave a divadelnému umeniu.

ŽONGLOVANIE

Žonglovanie pomáha prepájať ľavú a pravú hemisféru ľudského mozgu a podporuje rast šedej mozgovej kôry. Vďaka žonglovaniu sa učíme premýšľať v súvislostiach, čím sa učenie stáva automatickým. Vidíme svoj pokrok v reálnom čase, vieme náš pokrok rozložiť na drobné a pochopiť prečo a ako sme ho dosiahli. Ak takúto analýzu a pochopenie vieme aplikovať aj na ostatné oblasti nášho života, máme vyhrané.

Žonglovanie pomáha:

 • Prepája pravú aj ľavú hemisféru a trénuje mozog
 • Rozvíja koordináciu a priestorovú orientáciu
 • Trénuje trpezlivosť
 • Trénuje jemnú motoriku a postreh
 • Pomáha rozvíjať koncepčné a kritické myslenie

POZEMNÁ AKROBACIA

Pre úspech v živote je nevyhnutné vedieť tvoriť vzťahy a byť tímovým hráčom. Naučiť sa dôverovať, naučiť sa vychádzať s ľuďmi, naučiť sa byť zodpovedným za ostatných a naučiť sa viesť ostatných. Vedieť správne komunikovať s ostatnými a pochopiť esenciu spolupráce sa môžeme naučiť aj vďaka pozemnej akrobacii.

Pozemná akrobacia tiež pomáha:

 • Podporuje prácu v tíme
 • Buduje dôveru v partnera a podporuje socializáciu v skupine
 • Pomáha budovať empatiu a vcítenie sa do iných
 • Rozvíja komunikačné zručnosti
 • Buduje vodcovské zručnosti

UMENIE BALANSU – EKVILIBRISTIKA

Náš cieľ nevieme dosiahnuť bez toho, aby sme sa naň sústredili. Dosahovanie našich cieľov je základ úspechu v živote. Vďaka umeniu Balansu vieme získať vnútornú motiváciu na zvládnutie cesty k cieľu. Učíme sa koncentrácii a sile prítomného okamžiku. Učíme sa silnej vôli tým, že prekonávame náš strach, naše možnosti a posúvame naše bariéry.

Ekvilibristika tiež pomáha:
• Vyčistiť si hlavu, lepšie sa koncentrovať a sústrediť sa
• Buduje pevnú vôľu a motiváciu
• Pracovať na trpezlivosti
• Pracovať na vizualizácii cieľa
• Spevňovať svaly stredného tela

VZDUŠNÁ AKROBACIA

Vďaka vzdušnej akrobacii trénujeme nielen svoju silu a fyzickú zdatnosť, ale aj svoju mentálnu odolnosť a budujeme fyzickú a psychickú dôveru vo svoje schopnosti. S takouto vnútornou silou sa žiadna prekážka nebude zdať nezdolateľná. Vďaka rôznym pozíciám na zemi aj vo vzduchu sa učíme pochopiť ako naše telo funguje a ako reaguje na rôzne situácie.

Vzdušná akrobacia tiež pomáha:
• Posilňuje telesnú kondíciu
• Posilňuje našu psychiku
• Buduje dôveru v seba samého a vo svoje schopnosti
• Rozvíja orientáciu v priestore
• Buduje motiváciu prekonávať strach a prekážky

DIVADLO A KLAUN

Klaun nie je iba šašo z cirkusu. Jeden z najväčších strachov, ktoré máme, je strach z vystupovania pred publikom. Máme obavy, že vyzeráme hlúpo, že povieme niečo nevhodné. Vďaka divadelným a klaunským tréningom pochopíme, že žiadny problém nie je taký vážny, ako sa zdá. Učíme sa spoznávať svoje pocity a správne ich používať. Naučíme sa byť kreatívnymi a improvizovať v nečakaných situáciách, pochopíme publikum a stratíme strach z vystupovania.

Klaunský a divadelný tréning tiež pomáha

 • Nebáť sa publika a vystupovania na verejnosti
 • Správne pracovať so svojimi pocitmi a pocitmi okolia – empatia
 • Vedieť pohotovo reagovať, vynájsť sa, byť kreatívny a improvizovať
 • Vedieť reagovať na pocity druhých a na publikum
 • Nebrať seba a život príliš vážne

Nastavenie súkromia

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other