O NÁS

Chcete vedieť viac o občianskom združení CirKusKus?

CirKus-Kus je prvá škola nového cirkusu. U nás nenájdete žiadne zvieratá ani maringotky, trénujeme v telocvičniach a okrem cirkusových disciplín ako žonglovanie, pozemná či vzdušná akrobacia a ekvilibristika (umenie balansu) sa intenzívne venujeme fyzickej gymnastickej príprave a divadelnému umeniu. Tvoríme predstavenia pre deti aj dospelých a naši artisti účinkujú na rôznych eventoch, oslavách a festivaloch.

ŠKOLA NOVÉHO CIRKUSU

V CirKus-Kuse učíme zdravý pohyb, kreativitu a šikovnosť, ktoré sú dôležitými zručnosťami pre všetky deti aj dospelých. Sme totiž presvedčení, že ak budeme pravidelne pracovať na našich zručnostiach a motivácii tak vieme dosiahnuť naozaj veľké veci. Venujeme sa gymnastike, žonglovaniu, akrobacii, balansu a divadlu, ich učeniu či predvádzaniu.

 • Sme prvá škola na Slovensku, ktorá začala vyučovať novocirkusové umenia pod jednou strechou: gymnastiku, akrobaciu, žonglovanie, vzdušnú akrobaciu, ekvilibristiku, klauniádu a divadlo pre deti aj dospelých.
 • Naše kurzy v Bratislave navštevuje už vyše 400 žiakov
 • Naše predstavenia videli v SR už tisícky ľudí (Kremnické Gagy 2014, Slnečný festival Senec 2015, Príbehy v Trenčíne 2016, Pohoda festival 2017, Divadelná Nitra 2020…)
 • Na našich workshopoch si cirkus skúsili už tisícky detí a dospelých
 • Vybudovali sme v Bratislave platformu pre stretávanie sa, zdieľanie nápadov a inšpirácií novocirkusovej komunity, Slovak Artists Community
 • Začali sme na Slovensku prvý projekt sociálneho cirkusu, „Zručný cirkus“, zameraný na prácu so sociálne vylúčenými deťmi

KTO SME?

V CirKusKuse sa stretla partia ľudí, ktorých fascinuje cirkusové umenie, majú obrovskú chuť tvoriť, trénovať a rozvíjať sa a zároveň sú ochotní podeliť sa so svojimi schopnosťami v našej cirkusovej škole. Všetci naši lektori, artisti aj manažéri sú srdcom cirkusanti.

Helena Škovierová

 • štatutárny zástupca
 • hlavná lektorka, performer
 • absolventka VŠMU
 • vzdušná a párová akrobacia, klauniáda, bábkoherectvo, chodúle
 • skúsenosti zo zahraničných cirkusových škôl
 • autorka predstavení a kostýmov

Elena Kremnická

 • manažérka kurzov a táborov
 • lektorka, performer
 • študentka managementu na MU v Brne
 • žonglovanie, poi, dragon staff, buugeng, chodúle, párová akrobacia
 • organizácia workshopov
 • správa sociálnych sietí

Erika Hantáková

 • manažérka umelcov, rezervácie, eventy na kľúč
 • lektorka, performer
 • absolventka VŠMU
 • poi, hula hoop, dragon staff, buugeng, vejáre
 • autorka predstavení a choreografií
 • špecializácia na ohňovú a svetelnú show
 • výroba poi a hula hoopov

Iva Hevesiová

 • lektorka, performer
 • vzdušná akrobacia, poi, tanec, ohňová show
 • organizácia workshopov
 • aktívna účasť na domácich aj zahraničných cirkusových workshopoch

David Vágó

 • lektor, performer
 • žonglovanie, kontaktná guľa, tech poi, partner poi, párová akrobacia, ohňová show
 • aktívna účasť na domácich aj zahraničných cirkusových workshopoch
 • lektorovanie na prestížnych medzinárodných festivaloch

Erik Sombathy

 • lektor, performer
 • absolvent VŠMU
 • klauniáda, žonglovanie, poi, diabolo, monocykel, chodúle
 • predstavenia pre deti, ohňová show
 • aktívna účasť na domácich aj zahraničných workshopoch
 • skúsenosti zo zahraničných cirkusových škôl

Suzanne Verchueren

 • detská lektorka
 • absolventka odboru Event manager na VIVES v Belgicku
 • balans, chodenie na guli, po lane, rola bola
 • medzinárodné projekty

Veronika Danišová

 • detská lektorka
 • absolventka pedagogiky základných škôl
 • gymnastika, žonglovanie

ČO JE NOVÝ CIRKUS?

V 70tych rokoch 20teho storočia umelci prevzali klasické pohybové umenia cirkusu, spojili ich s divadlom a tak vznikol nový cirkus. Nový cirkus je cirkus bez zvierat, môžete ho vidieť na doskách v divadle, má dej a myšlienku, rozpráva nám príbeh. Jeho známym propagátorom vo svete je slávny kanadský súbor Cirque du Soleil.

ŽONGLOVANIE

Žonglovanie pomáha prepájať ľavú a pravú hemisféru ľudského mozgu a podporuje rast šedej mozgovej kôry. Vďaka žonglovaniu sa učíme premýšľať v súvislostiach, čím sa učenie stáva automatickým. Vidíme svoj pokrok v reálnom čase, vieme náš pokrok rozložiť na drobné a pochopiť prečo a ako sme ho dosiahli. Ak takúto analýzu a pochopenie vieme aplikovať aj na ostatné oblasti nášho života, máme vyhrané.

Žonglovanie má mnohé pozitívne účinky:

 • Prepája pravú aj ľavú hemisféru a trénuje mozog
 • Rozvíja koordináciu a priestorovú orientáciu
 • Trénuje trpezlivosť
 • Trénuje jemnú motoriku a postreh
 • Pomáha rozvíjať koncepčné a kritické myslenie

PÁROVÁ AKROBACIA

Pre úspech v živote je nevyhnutné vedieť tvoriť vzťahy a byť tímovým hráčom. Naučiť sa dôverovať, naučiť sa vychádzať s ľuďmi, naučiť sa byť zodpovedným za ostatných a naučiť sa viesť ostatných. Vedieť správne komunikovať s ostatnými a pochopiť esenciu spolupráce sa môžeme naučiť aj vďaka pozemnej akrobacii.

Párová akrobacia okrem iného rozvíja:

 • Podporuje prácu v tíme
 • Buduje dôveru v partnera a podporuje socializáciu v skupine
 • Pomáha budovať empatiu a vcítenie sa do iných
 • Rozvíja komunikačné zručnosti
 • Buduje vodcovské zručnosti

VZDUŠNÁ AKROBACIA

Vďaka vzdušnej akrobacii trénujeme nielen svoju silu a fyzickú zdatnosť, ale aj svoju mentálnu odolnosť a budujeme fyzickú a psychickú dôveru vo svoje schopnosti. S takouto vnútornou silou sa žiadna prekážka nebude zdať nezdolateľná. Vďaka rôznym pozíciám na zemi aj vo vzduchu sa učíme pochopiť ako naše telo funguje a ako reaguje na rôzne situácie.

Vzdušná akrobacia rozvíja:

 • Posilňuje telesnú kondíciu
 • Posilňuje našu psychiku
 • Buduje dôveru v seba samého a vo svoje schopnosti
 • Rozvíja orientáciu v priestore
 • Buduje motiváciu prekonávať strach a prekážky

UMENIE BALANSU – EKVILIBRISTIKA

Náš cieľ nevieme dosiahnuť bez toho, aby sme sa naň sústredili. Dosahovanie našich cieľov je základ úspechu v živote. Vďaka umeniu Balansu vieme získať vnútornú motiváciu na zvládnutie cesty k cieľu. Učíme sa koncentrácii a sile prítomného okamžiku. Učíme sa silnej vôli tým, že prekonávame náš strach, naše možnosti a posúvame naše bariéry.

Ekvilibristika tiež pomáha:

 • Vyčistiť si hlavu, lepšie sa koncentrovať a sústrediť sa
 • Buduje pevnú vôľu a motiváciu
 • Pracovať na trpezlivosti
 • Pracovať na vizualizácii cieľa
 • Spevňovať svaly stredného tela

KLAUNIÁDA

Klaun nie je iba šašo z cirkusu. Jeden z najväčších strachov, ktoré máme, je strach z vystupovania pred publikom. Máme obavy, že vyzeráme hlúpo, že povieme niečo nevhodné. Vďaka divadelným a klaunským tréningom pochopíme, že žiadny problém nie je taký vážny, ako sa zdá. Učíme sa spoznávať svoje pocity a správne ich používať. Naučíme sa byť kreatívnymi a improvizovať v nečakaných situáciách, pochopíme publikum a stratíme strach z vystupovania.

Klaunský tréning tiež pomáha:

 • Nebáť sa publika a vystupovania na verejnosti
 • Správne pracovať so svojimi pocitmi a pocitmi okolia – empatia
 • Vedieť pohotovo reagovať, vynájsť sa, byť kreatívny a improvizovať
 • Vedieť reagovať na pocity druhých a na publikum
 • Nebrať seba a život príliš vážne

CIRKUS KLUB

Počas druhej vlny pandémie, keď sme nemohli kurzovať ani vystupovať, nakrútili sme v spolupráci s Kamel Klubom osem dielny seriál o cirkuse CirKus Klub. Dozviete sa v ňom veľa informácii o CirKusKuse, o jednotlivých disciplínach, ale aj o cirkuse všeobecne. Okrem toho obsahuje pohybové rozcvičky, ktoré si môžete s deťmi zacvičiť a rôzne tipy a návody, ako stráviť voľný čas. Seriál je určený primárne deťom, ale dúfame, že aj rodičia si v ňom nájdu kopec inšpirácie. Všetky diely nájdete na našom youtube.

CIRKUS KLUB 02

Druhá časť Cirkus Klubu bola venovaná Halloweenu a sviatku Dušičiek. Pozrite si zombíkov a upírov v strašidelnej cirkusovej show.

CIRKUS KLUB 08

Séria Cirkus Klubu sa končí Vianočným dielom o psíčkovi a mačičke. Z tohto nakrúcania vzniklo aj krátke akrobatické predstavenie “O psíčkovi a mačičke”, ktoré si môžete objednať na detskú oslavu alebo párty.

SOCIÁLNY CIRKUS

AKO TO FUNGUJE VO SVETE

Sociálny cirkus využíva cirkusové umenia na dosiahnutie kladných výsledkov v rozvoji sociálne vylúčených detí. Vďaka tréningu deti pracujú na fyzickej zdatnosti, no tiež na osobnostnom a mentálnom rozvoji. Sociálny cirkus sa vo svete ukázal ako úspešný koncept začlenenia sociálne znevýhodnených detí do spoločnosti a dokonca ako možný prostriedok prevencie kriminality a iných socio-patologických javov.

SKILLED CIRCUS

Začali sme na Slovensku prvý projekt sociálneho cirkusu, „Zručný cirkus“, zameraný na prácu so sociálne vylúčenými deťmi. Máme za sebou pravidelný cirkusový kurz na ZŠ Plavecký Štvrtok, či spoluprácu s OZ EQUITY, OZ Úsmev ako dar, OZ Bublina a ďalšími združeniami aktívnymi v tejto oblasti. Na našich tréningoch vídame radostné tváre plné nadšenia, vôle a chute. Chceme aby takto tieto deti vnímali aj všetci ostatní.